Arch: sshd – authorized_keys

14. maj 2015

Debugging: No supported authentication methods available # systemctl stop sshd && systemctl disable sshd # /usr/bin/sshd -d If you want to use your public keyfile from puttygen in the ssh-authorized_keys file you are looking for trouble. [root@tsa]# /usr/bin/sshd -d debug1: sshd version OpenSSH_6.7, OpenSSL 1.0.1l 15 Jan 2015 … debug1: Bind to port 22 on 0.0.0.0. Server listening on 0.0.0.0 port 22. Failed publickey for root from 192.168.1.100 port 49393

Read More

Synology: Preserve your path

14. maj 2015

After DSM update ipkg/opkg stops working. Always remember > Trust is good – verification is better EDIT: apply to /root/.profile as well Use your favorite ssh-client to connect to your diskstation as root # ssh root@your-ds # cp /etc/profile /etc/profile.org # vi /etc/profile If you mess up in vi Esc:q! and start again Find the line reading PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin Place the cursor under the first slash ‘/’ and press i to

Read More

Arch: My preferred packages

14. maj 2015

My preferred packages archlinux base base-devel boot gptfdisk syslinux workstation xf86-video-intel xorg-server xorg-server-utils xorg-xinit xorg-apps xorg-twm xorg-xclock xterm xorg-xdm xorg-server-xephyr xfce4 xfce4-goodies xfce4-settings lightdm firefox chromium abs xfce4-whiskermenu-plugin yajl Xorg :0 -configure Keyring opdate haveged systemctl start haveged systemctl enable haveged pacman-key –init antergos.mirrorlist kopier /etc/pacman.d/mirrorlist => antergos.mirrorlist edit antergos.mirrorlist Server = http://mirrors.antergos.com/$repo/$arch edit /etc/pacman.conf [antergos] SigLevel = TrustAll Include = /etc/pacman.d/antergos.mirrorlist antergos packages numix-themes numix-frost-themes numix-icon-theme numix-icon-theme-square synaptics touch

Read More

Arch: Network Setup

14. maj 2015

Network setup # ip addr nic # ip link set dev enp0s25 up the easy way dhcp # systemctl enable dhcpcd.service # systemctl start dhcpcd.service the manual setup # systemctl stop dhcpcd.service # systemctl disable dhcpcd.service # ip addr add 192.168.x.y/24 broadcast 192.168.x.255 dev enp0s25 # ip route add via 192.168.x.1 remember dns # nano /etc/resolv.conf nameserver v.x.y.z search example.com

Arch: Install using TFTP

14. maj 2015

Local pxe installation Remember – every action by YOU is YOUR responsibility – not mine. Recommended reading Arch filosofien Beginners’ guide The following is my preferences and therefore might not suit you – so change what ever you like, to fit your needs. The approach is more than average geeky, and requires a local server to serve pxe-boot and fast internet connection, but you will benefit by getting an up2date

Read More

Arch: XDMCP

14. maj 2015

XDMCP desktop over LAN Install XDM, LightDM and a greeter $ sudo pacman -S xorg-xdm lightdm lightdm-gtk-greeter /etc/X11/xdm/Xaccess => remove # at beginning of line #* #any host can get a login window /etc/X11/xdm/Xservers => insert # at beginning of line :0 local /usr/bin/X :0 /etc/X11/xdm/xdm-config => insert ! at beginning of line DisplayManager.requestPort: 0 /etc/lightdm/lightdm.conf => edit section [XDMCPServer] [XDMCPServer] enabled=true port=177 #key= su $ su -l root #

Read More

Arch: GPG key error

14. maj 2015

Debugging: GPG key “xxxx” could not be loooked up remotely Key error (5/5) tjekker nøgler i nøglering [######################] 100% henter påkrævede nøgler… fejl: key “CDBD406AA1AA7A1D” could not be looked up remotely fejl: krævede nøgle mangler fra nøglering fejl: kunne ikke indsende (commit) transaktion (uventet fejl) Der opstod fejl, ingen pakker blev opgraderet. Solution Verify: # pacman -Syu haveged # systemctl start haveged # systemctl enable haveged # rm -fr /etc/pacman.d/gnupg

Read More

Anekdote: Kan du sove når det blæser?

8. maj 2015

For år tilbage boede en landmand i område ud til Atlanterhavskysten. Han måtte ofte søge nye medhjælpere da det kunne være et barsk område. De fleste mennesker på den tid var ikke glade for at bo og arbejde ved Atlanterhavskysten. De var bange for de frygtelige storme, der under deres hærgen forårsagede store ødelæggelser på både afgrøder og bygninger. Når landmanden havde ansættelses samtaler, var det ikke usædvanligt at ansøgerne

Read More

Hvorfor tillader Gud ondskab og ulykker?

8. maj 2015

Dette er overskriften på en artikel på videnskab.dk og den ledsagende debat har overskriften ‘Er Gud god?’. Kan man bebrejde en far der i en lang periode bærer over med og har tålmodighed med sine børn, i håb om at de med tiden vil indse det fornuftige i at følge hans vejledning? Ligesom en far har et navn han kendes ved, har Gud et navn han kendes ved – Jehova.

Read More