Using USB harddrives on RaspberryPi

juni 13, 2015

This is surprisingly easy. Make sure your PI has enough power – at least a 2Ah or better. Mount the root partition your SD card Mount your USB harddrive (ext4 formatted Copy the root partition of the sdcard to a ext4 formatted usb-harddrive. Rebember to sync to ensure all data are flushed from cache. mount /dev/sdxY /your/sdcard/mountfolder mount /dev/sdxY /your/usb/mountfolder cp -r /your/sdcard/mountfolder/* /your/usb/mountfolder sync On the boot partition of

Read More

Debat indlæg på videnskab.dk

maj 14, 2015

Kommentar til indlæg på videnskab.dk Artiklen handler ikke om hvorvidt Gud findes eller ikke findes, men om Gud interesserer sig for mennesker eller ikke og hvis Han interesserer sig for mennesker – hvorfor tillader hans så ondskab og ulykker. Jeg forstår at Guds navn (forekommer 6828 gange hebr.: יהוה, JHWH) for nogle er som en rød kappe for en tyr. Jeg forstår også at der er en hårfin grænse mellem

Read More

Bogen der forbød andre bøger

maj 14, 2015

Index Librorum Prohibitorum (dansk: Liste over Forbudte Bøger). Dette Index ville i dag være en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen artikel 9 og 10. Begrebet menneskerettigheder var dog ikke på den katolske kirkes dagsorden i det 15. århundrede men der var stor begejstring for trykketeknikken da den blev opfundet. Nogle kaldte den ligefrem for “en guddommelig kunst”. Begejstring kølnedes dog noget da kirken opdagede at den også kunne bruges til at udbrede

Read More

Thecus: idc vga pinout

maj 14, 2015

Details THECUS NAS N2200xxx ——————————————————————- | | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | ——————————————————————- | VGA | / | 15 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 13 | ——————————————————————- | IDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Read More

Linux: cifs share in fstab

maj 14, 2015

Mount cifs share in fstab Install cifs-utils (even if you already have Samba and related packages installed): sudo pacman install cifs-utils Edit /etc/fstab and add your entry: //server/share /pathto/mountpoint cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials 0 0 Create the .smbcredentials file in /etc/samba: $ sudo touch /etc/samba/.smbcredentials $ sudo nano /etc/samba/.smbcredentials username=shareuser password=sharepassword domain=domain_or_workgroupname Make sure you secure your /etc/samba/.smbcredentials file: sudo chmod 0400 /etc/samba/.smbcredentials Finally, test the mount with: sudo mount -a

Linux: XDMCP summary

maj 14, 2015

XDMCP locally – and locally only Installer XDM Archlinux # pacman -S xorg-xdm Ubuntu # apt-get install xdm When installing select xdm as default login manager Edit as root # nano /etc/X11/xdm/Xaccess ## remove remark (#) from the line reading #* #any host can get a login window # nano /etc/X11/xdm/Xservers ##add remark (#) for the line – probably last – reading :0 local ..(rest omitted) # nano /etc/X11/xdm/xdm-config ##

Read More

Raspberry Pi: resources

maj 14, 2015

Resources Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/device-tree.md http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=97314 https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/tree/master/overlays ArchLinux http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi http://archpi.dabase.com/ https://wiki.archlinux.org/index.php/Raspberry_Pi http://elinux.org/ArchLinux_Install_Guide http://docs.rpi-dashboard.com/system_configuration/enable_spi.html http://www.raspberrypi.org/tag/arch-linux/ http://docs.rpi-dashboard.com/build_from_source/build_on_arch_linux.html

Raspberry Pi: status

maj 14, 2015

How are you today? #!/bin/bash for src in arm core h264 isp v3d uart pwm emmc pixel vec hdmi dpi do echo -e “$src:\t$(vcgencmd measure_clock $src)” done for id in core sdram_c sdram_i sdram_p do echo -e “$id:\t$(vcgencmd measure_volts $id)” done vcgencmd codec_enabled MPG2 vcgencmd codec_enabled WVC1