Hellere være en original end en kopi!

Der er ingen ende på bøger der skrives
  meninger der menes
  om om livets oprindelse
  og jorden vi bor på.
Selv om alle er enige om
  og ved dette:
  "Intet opstår af sig selv"
så forlyder det alligevel
  fra lærde og ulærde
at alt hvad der lever og ånder
  er opstået fra det rene ingenting?!?

Ethvert hus bygges jo af en eller anden, men den der har bygget alt er Gud. – Hebræerne 3:4

Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den [sande] Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har [at gøre]. For den [sande] Gud vil bringe hver en gerning for retten, hver en skjult [gerning], om den er god eller ond. – Prædikeren 12:13-14