Hellere være en original end en kopi!

Der er ingen ende på bøger der skrives
  og meninger der menes
  om livets oprindelse
  og jorden vi bor på

Selv om alle er enige om
  at "Intet opstår af sig selv"
  så forlyder det alligevel
  fra lærde og ulærde

Alt hvad der lever og ånder
  er opstået fra det rene ingenting?

Arkitekten bag alt

Ethvert hus bygges jo af en eller anden, men den der har bygget alt, er Gud. – Hebræerne 3:4 (Bibelen – NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN, 2017)

Vis respekt og giv ære til den almægtige og eneste sande Gud, Jehova

Efter at alt er blevet hørt, er konklusionen: Frygt den sande Gud og hold hans bud, for det er alt hvad mennesket er forpligtet til at gøre. 14 Den sande Gud vil kræve menneskene til regnskab for alle deres handlinger, også dem der er skjult, og bedømme om de er gode eller dårlige. – Prædikeren 12:13-14 (Bibelen – NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN, 2017)