Er dette et bedrag?

Bedrag

Ordet bedrag defineres i Den Danske Ordbog

det at noget fremtræder eller fremstilles som noget andet end det er

Det forklares ligeledes at ordet bedrag er afledt af verbet at bedrage

1. bevidst lade nogen få falske forestillinger om noget
1.a give nogen et falsk indtryk; fremkalde en falsk forestilling hos nogen

Bedrag som berører flere milliarder mennesker.

Nogle vil mene at det subjektivt hvad der er et bedrag. Mange har endda den opfattelse at hvad der er sandhed for en er ikke sandhed for en anden. Dette kan da til dels være rigtigt. Udsagn som ‘Jeg er gift’, ‘Jeg ryger ikke’, ‘Jeg taler altid sandt’ og du kan sikkert finde på nogle også, vil være sande eller usande afhængig af de reelle fakta.

Eksistentielle udsagn som bedrager

Der findes derimod fakta – eksistentielle fakta – som bliver fremført på en måde så de

bevidst lader nogen få falske forestillinger om

den Almægtige Gud og hvordan alting er kommet til eksistens.

Den treenige gud


Der findes ingen vidnesbyrd i De Hellige Skrifter (Bibelen) hverken i GT(de hebraiske skrifter) eller i NT(de græske skrifter) om at Gud skulle være en identitet bestående af 3 forskellige enheder eller som nogen ynder at kalde det personificeringer. Læs blot denne artikel om Den treenige gud

Evolution

Jeg kunne ikke lade være – den er simpelthen for sjov.
Der findes ingen fakta, ingen emperisk evidens – selvom de tilhængere der råber højest påstår, at det gør der – om at alle ting skulle været kommet til eksistens ved et tilfælde.

Tænk blot over denne analogi på hvordan vi er kommet til eksistens. Evolutionsteorien lever på ingen måde op til kriteriet for en videnskabelig teori.

Eller læs dette notat om partikel acceleratoren i CERN Findes der en skaber