Ubuntu – apt-get tricks

output fra uname -rv

   $ uname -rv
   4.4.0-21-generic #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 x86_64

output fra apt-get –version

  $ apt-get --version
  apt 1.12.12

output fra udokumenteret kommando full-upgrade

  $ sudo apt-get full-upgrade
  Indlæser pakkelisterne... Færdig
  Opbygger afhængighedstræ    
  Læser tilstandsoplysninger... Færdig
  Beregner opgraderingen... Færdig
  0 opgraderes, 0 nyinstalleres, 0 afinstalleres og 0 opgraderes ikke.

output apt-get –help

  $ apt-get --help
  apt 1.2.12 (amd64)
  Usage: apt-get [options] command
      apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
      apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]
  
  apt-get is a command line interface for retrieval of packages
  and information about them from authenticated sources and
  for installation, upgrade and removal of packages together
  with their dependencies.
  
  Most used commands:
   update - Hent nye lister over pakker
   upgrade - Udfør en opgradering
   install - Installer nye pakker (pakke er libc6, ikke libc6.deb)
   remove - Afinstaller pakker
   purge - Fjern pakker og konfigurationsfiler
   autoremove - Afinstaller automatisk alle ubrugte pakker
   dist-upgrade - Distributionsopgradering, se apt-get(8)
   dselect-upgrade - Følg valgene fra dselect
   build-dep - Sæt opbygningsafhængigheder op for kildetekstpakker
   clean - Slet hentede arkivfiler
   autoclean - Slet gamle hentede arkivfiler
   check - Tjek at der ikke er uopfyldte afhængigheder
   source - Hent kildetekstarkiver
   download - Hent den binære pakke til den aktuelle mappe
   changelog - Hent og vis ændringsloggen for den angivne pakke
  
  See apt-get(8) for more information about the available commands.
  Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).
  Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).
  Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).
  Security details are available in apt-secure(8).
                    Denne APT har »Super Cow Powers«.

man page cheat sheet