Arch: Network Setup

Network setup

# ip addr

nic

# ip link set dev enp0s25 up

the easy way dhcp

# systemctl enable dhcpcd.service
# systemctl start dhcpcd.service

the manual setup

# systemctl stop dhcpcd.service
# systemctl disable dhcpcd.service
# ip addr add 192.168.x.y/24 broadcast 192.168.x.255 dev enp0s25
# ip route add via 192.168.x.1

remember dns

# nano /etc/resolv.conf                     
nameserver v.x.y.z
search example.com

Arch: GPG key error

Debugging: GPG key “xxxx” could not be loooked up remotely

Key error

(5/5) tjekker nøgler i nøglering          [######################] 100%
henter påkrævede nøgler...
fejl: key "CDBD406AA1AA7A1D" could not be looked up remotely
fejl: krævede nøgle mangler fra nøglering
fejl: kunne ikke indsende (commit) transaktion (uventet fejl)
Der opstod fejl, ingen pakker blev opgraderet.

Solution

Verify:

# pacman -Syu haveged
# systemctl start haveged
# systemctl enable haveged
# rm -fr /etc/pacman.d/gnupg
# pacman-key --init
# pacman-key --populate archlinux

Antergos distro

# pacman-key --populate antergos