Hvor finder jeg min produktnøgle

Min Windows produktnøgle – hvor er den?

Linux terminal

sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/MSDM

Windows
Hent programet FirmwareTablesView fra nirsoft.net

Det er også muligt at lave et script til backup af produktnøgle.
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Backup-Windows-product-key-1a200645

Eller vbscript – laves i notepad og gemmes med endelsen .vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
 Const KeyOffset = 52
 i = 28
 Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
 Do
  Cur = 0
  x = 14
  Do
   Cur = Cur * 256
   Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
   Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
   Cur = Cur Mod 24
   x = x -1
  Loop While x >= 0
  i = i -1
  KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
  If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
   i = i -1
   KeyOutput = "-" & KeyOutput
  End If
 Loop While i >= 0
 ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Ubuntu – opgrader til næste version

Ubuntu er en populær distribution og den seneste version er 16.04 LTS.

Følgende kan bruges som en trinvis guide til opgradering til Ubuntu 16.04

 1. Backup!
  Totalt uundværlig hvis noget fejler. Uanset hvad så er det en god ide at have en backup af /home. Er du eventyrlysten kan du jo springe den over – du kan jo allerede have en backup. Dette punkt er et jeg ville dobbelt tjekke inden opgradering.
 2. Opdater din installation
  Det er sikrest at foretage en distributions opgradering med et system som er fuldt opdateret.

  Opdater pakkelister

  $ sudo apt-get update

  Opgrader installeret software til senest tilgængelige version

  $ sudo apt-get upgrade

  Du skal her svare ‘j’ eller ‘y’ og trykke ‘Enter’

  Herefter klargøres systemet til opgradering med

  $ sudo apt-get dist-upgrade

  Din installation er nu klar til den endelige opgradering.

 3. Brug Ubunutu’s do-release-upgrade værktøj til den endelige opgradering.

  Først skal du sikre dig at du har pakken update-manager-core installeret

  $ sudo apt-get install update-manager-core

  Dette værktøj udfører forskellige specialiserede opgaver som check for ny udgivelse og ændring af sources.list og en række andre ting.

  $ sudo do-release-upgrade

  Hvis du får meddelelse at der ikke er ny udgivelse så prøv med

  $ sudo do-release-upgrade --proposed --mode=desktop

  Læs info på skærmen og besvar efter bedste evne 🙂

Mere info

Ubuntu Aarhus

Arch Linux – reflector util

Opsætning af mirrorlist

# pacman -Syu reflector

15 hurtigste mirrors af 30 senest synkroniserede
Sorteret efter download hastighed
Gemt til /etc/pacman.d/mirrorlist

# reflector --verbose -l 30 -f 15 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

UEFI boot / multi boot

Meget udførlig, uddybende forklaring på opsætning og redigering af UEFI

https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface

Nogle erfaringer udi multiboot under UEFI:

Generelt
http://www.zdnet.com/article/my-experiments-with-multi-boot-selection-with-uefi-boot-manager/

Ubuntu
http://ubuntuguide.org/wiki/UEFI

Der har været en del snak om Ubuntu’s manglende evne til at kombinere referencer til egen boot-loader og microsoft-bootloader.

Mens Ubuntu 16.04 stadig ikke er helt gennembagt er dens installation af multi-boot med Windows 10 – i skrivende stund – upåklagelig.

Hyper-V til VirtualBox

Har du konverteret din Windows til Hyper-V kan den konverteres til VirtualBox.

https://www.virtualbox.org/

De fleste Linux distibutioner har den i deres pakke/software installation. Du vil også få brug VirtualBox Extension Pack som kan hentes på VirtualBox web. Mac OSX fungerer muligvis anderledes.

For brug af USB lager skal din bruger tilhøre gruppen ‘vboxusers’ og det er en manuel opgave – check gruppe medlemskab

$ groups
lp wheel network video audio storage users

Tilknyt dit brugernavn

$ sudo gpasswd -a $USER vboxusers

Husk at gruppe medlemskab først træder i kraft ved næste login.

I eksemplet herunder er forudsat

 • en værts maskine med dual-core cpu, 4GB RAM, Intel lydkort
 • engelske mappe navne i home-folder
 • VHDX filen indeholder en Windows 10 (32-bit)
 • virtuel maskin-navn “din-vm”

Opret en mappe til din virtuelle maskine (BEMÆRK: venstre-vendt skråstreg før mellemrum)

$ mkdir -P ~/VirtualBox\ VMs/din-vm

Konverter vhdx-filen til vdi

$ VBoxManage clonehd /path/to/din-vm.vhdx ~/VirtualBox\ VMs/din-vm/din-vm.vdi

Hvis du er mest fortrolig med GUI kan du nu åbne VirtualBox fra genvejen i din distro’s menu system eller du kan forsætte i terminalen.

Terminal kommando til oprettelse og konfigurering af en virtual maskine der bruger din konverterede Hyper-V maskine er som følger.

Opret virtuel maskine

$ VBoxManage createvm --name "din-vm" --ostype "Windows10" --register

Sætte ram og cpu

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --cpus 1 --memory 2048 --longmode on --ioapic on

Sætte boot rækkefølge

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --boot1 disk --boot2 dvd

Sætte grafik og skærm

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --vram 128 --monitorcount 1

Sætte lydkort

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --audio pulse --audiocontroller hda

Sætte mus

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --usb on --usbehci on --mouse usbtablet

Sætte netværk til NAT/DHCP

$ VBoxManage modifyvm "din-vm" --nic1 nat

Oprette disk-styre-enhed

$ VBoxManage storagectl "din-vm" --name "IDE" --add ide --controller PIIX4 --hostiocache on --bootable

Sætte virtuel disk på disk-styre-enhed

$ VBoxManage storageattach "din-vm" --storagectl "IDE" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "din-vm.vdi"

Sætte DVD-drev på disk-styre-enhed

$ VBoxManage storageattach "din-vm" --storagectl "IDE" --port 1 --device 0 --type dvddrive --passthrough off --medium host:/dev/sr0

Oprette delt mappe til Linux-home-folder Documents (Dokumenter)

$ VBoxManage sharedfolder add "din-vm" --name $(basename $HOME) --hostpath $HOME/Documents --automount

Windows til Hyper-V

Overfør din windows til virtuel maskine.

Windows opsættes til RDP (Remote Desktop Protocol) på dansk Fjernskrivebord.
Vær sikker på at du har ret til login på Fjernskrivebord.

Flyt data væk fra C:
Det kan være sekundær disk, flytbar disk, cloud, netværk …

Skift størrelse på C: til maks 127GB.
Ved fysisk disk med mere end 127GB kan det være nødvendigt at defragmentere den frie plads før det er muligt at skifte størrelse på C:.

Windows XP bruges fx. http://www.aomeitech.com/download.html

Windows 7, 8.x, 10 bruges Diskhåndtering.

Efter størrelsesændring kan det være en fordel men ikke nødvendigt at konsolidere den frie plads med SDelete, et gratis Microsoft program.

Hvis du bruger SSD diske skal du ikke bruge SDelete da dette slider unødigt på hukommelseskredsene.

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/sdelete.aspx

Nu bruges et andet gratis Microsoft program Disk2vhd.

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415.aspx

Dette program kloner computer fra dit C: drev til et format der kan bruges med Microsoft HyperV eller VirtualPC.

Husk at gemme den virtuelle disk som VHDX – det udvidede HyperV format.

Disk2vhd kan gemme den på den computer der klones men kan med fordel gemmes på et eksternt medie fx. en flytbar harddisk, USB eller netværkslager. Husk at der skal være mindst 127GB ledig plads da dette er den maksimale størrelse for den virtuelle harddisk.

HyperV til VirtualBox

Smartphone Portkontrol med RaspberryPi

1 RPi A+ eller B rev.2 eller nyere

1 PSU 5v DC 1.2A
1 USB WiFi
1 SD-card 8GB 
1 Relæ Modul 
1 Magnet kontakt 
Jumperwire med HUN-HUN stik men det kan også loddes.
Signalkabel min. 2x0.6 - de fleste kabler har flere ledere.

Du kan nok finde det hele her http://elektronik-lavpris.dk/.

Værktøj
Multimeter
Små skruetrækkere (PZ1, PH1, 5mm)
Evt. lille loddekolbe + tin med flus

Python controller modul
Et python script med en webservice.
Webservicen bruger GPIO til at levere status-data og aktiverings-signal for åbning/lukning.
[plain]git clone https://github.com/andrewshilliday/garage-door-controller[/plain]

TRIGGER
[plain] RPi pin 1 (3.3v) => Relæ Modul pin Vcc
RPi pin 16 (BCM GPIO 17) => Relæ Modul pin In1
RPi pin 3 (GND) => Relæ Modul pin Gnd
[/plain] STATUS
[plain] RPi pin 9 (GND) => MK reed
RPi pin 11 (BCM GPIO 23) => MK reed
[/plain] RELÆ
[plain] Common => portstyring
Normally Open => portstyring
[/plain]

Diskpart and OEM-recovery partitions

Unhide Recovery Partition

Start Disk Management (diskmgmt.msc) on your computer and take a closer look at your hard disk. Note the disk number and the partitions.
Start DiskPart and select your disk:

DISKPART> select disk 0

List all partitions:

DISKPART> list partition

Now, select the hidden partition (see step 1)

DISKPART> select partition 1
DISKPART> detail partition 

Verify that it is hidden.
Remember the Type value, this will be handy if something goes wrong.
Set the type of the hidden partition to 07.

DISKPART> set id = 07 override

If everything goes ok, you will receive the following message

“Diskpart successfully set the partition ID.“

All done.

DISKPART> Exit 

to close DiskPart.

Check the Disk Management to see witch drive letter has been assigned to the recovery partition.

List of partition types:

07 = Windows NT NTFS, 17 = Hidden, 27 = OEM Recovery

Assuming that you have cloned your hard drive containing the system onto a new one with a different storage capacity. This has made it impossible to create a Recovery drive including the content of the recovery partition, the checkbox “Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive” being disabled. The reason is simple: the BCD entries (Boot Configuration Data) are based on disk signature/partition addresses. Therefore, if partitions are moved/resized, BCD entries are no longer actual.

Usually, the PC comes with a hidden Recovery partition which has no assigned letter but only a name, and containing a file named install.wim (or winRe.wim). You cannot display the content of this partition in Windows Explorer because it has no letter. The only thing you might say about it is “this partition starts at a certain offset” (number of bytes from the beginning of the disk). Windows won’t be able to find it if you provide a wrong offset, and this is exactly what happens when you install a new hard drive: the recovery partition may not start at the same offset as on the former one. So you have to provide Windows with the new offset by updating the content of a system file.

First of all, you need to determine which hidden partition contains the recovery file (install.wim or winre.wim). It’s most likely the biggest and last one, and its size should be something like 14 GB or greater. In the image below, which shows the partitions of my own hard drive, the Recovery partition is named PBR_DRV and its size is 24 GB.

1 – Open a command prompt (or Windows PowerShell) with admin rights.
In case you want to make this partition visible in Windows Explorer, so that you can check its content, you need to assign a letter to it.

DISKPART> list volumes
DISKPART> select volume x
DISKPART> assign
DISKPART> remove

2 – Open the XML file C:\Windows\System32\Recovery\ReAgent.xml. Locate the line “PBRImageLocation”. Set its offset and guid accordingly to the values you found above.

3 – Open a new command prompt or Windows PowerShell with admin rights, and enter reagentc /disable, followed by reagentc /enable.

You should now be able to create a Recovery drive with the option “Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive” enabled.

Download Windows Iso

Er du ikke i besiddelse af din originale Windows installationsmedie kan du downloade den fra Microsofts website.

Download kræver i de fleste tilfælde den originale installationsnøgle og den sidder som regel på computer kabinettet.

På Lenovo laptops kan den i de fleste tilfælde findes ved at afmontere batteriet.

Med mindre du også har den på ekstern strøm er det en god ide at finde den frem inden du begynder download 🙂

http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery