En tankevækkende anekdote

12. december 2017

Under overskriften Findes Gud? læste jeg forleden følgende anekdote. Jeg kan ikke verificere at det er en sand historie men uanset er den tankevækkende, videnskabelig korrekt og med en glimrende morale. En professor spurgte: “Skabte Gud alt der findes?” En student svarede frimodigt “Ja det gjorde han!” “Har Gud skabte alting?” spurgte professoren. “Ja” svarede studenten.” Professoren svarede: “Hvis Gud skabte alting, da har han også skabt ondskab, siden ondskab

Read More

En analogi til hvor er vi kommet fra?

12. november 2017

Tilhængere af evolution Som de fleste ved eller tror de ved så går evolutionsteorien ud på at alle ting har gradvist har samlet sig selv i mere og mere funktionelle enheder som derved har kunnet gøre ting som ikke tidligere var muligt. Denne gradvise samlen sig selv har, ifølge tilhængerne af denne teori, så ført os frem til det stade mennesket befinder sig på, i begyndelsen af det 21. århundrede.

Read More

Hvor er vi kommet fra?

12. november 2017

Evolution eller skabt med en hensigt? Er evolutionen en videnskabelig teori For et par år siden så jeg en film om CERN – det europæiske agentur for atomforskning – og deres partikel accelerator. Filmen hed ‘Particle Fever’ og den affødte nogle spekulationer jeg skriblede ned her. Siden har jeg beskæftiget mig en del med emnet og læser i øjeblikket en bog af John C. Lennox med titlen “Guds Bøddel –

Read More

Den treenige gud?

12. november 2017

Den treenige gud I dag – i det 21. århundrede – bekender en tredjedel af jordens befolkning sig som kristne, og betragter den treenige gud som en endegyldig sandhed der ikke kan bestrides. Spørgsmål til afklaring: Hvor kommer den fra? Er der grundlag for den? Hvad mente de første kristne? Stemmer den med De Hellige Skrifter – Bibelen? Hvorfor tror så mange på den? Har det egentlig nogen betydning? Hvor

Read More

I de sidste dage …

27. juli 2016

Verdens tilstand i ‘de sidste dage’ Hvad siger Bibelen om ‘endens tid’ Mens han sad på Oliebjerget kom disciplene hen til ham da de var for sig selv og sagde: „Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ – Mattæus 24:3 Tilstandene i ‘de sidste’ dage eller ‘endens tid’ Det sammensatte tegn fra Mattæus 24 og Mattæus 25

Read More

Hvorfor skal Gud have skylden?

13. april 2016

Hvad jeg mener med spørgsmålet er: Det er menneskers der er årsag til den elendighed vi ser i verden. Borgerkrige – religionskrige – kriminalitet – grådighed – udnyttelse; intet af det er forårsaget af Gud men alene af mennesker. Verden er fyldt med mennesker der er påvirket af en uafhængighedens ånd, og resultatet er stolthed, egoisme og rivalisere; mennesker mener at det er klogt at søge sine egne interesser uden

Read More

Den sande guds navn

14. februar 2016

Der er mange guder og de har mange navne. Fælles for dem alle er at de bliver prist med navns nævnelse i sange og hymner. Den sande Guds personlige navn forekommer næsten 7000 gange – alene i De Hebraiske Skrifter også kendt som Det Gamle Testamente (GT). Det forekommer som konsonanterne JHVH og er mest kendt som Jehova. 17 Måtte de blive til skamme og forfærdes for evigt, og måtte

Read More

Hvorfor treenigheden ikke er sand?

22. december 2015

En række tanker og synspunkter om emnet treenighed Kilde: http://www.kristendom.dk/synspunkt/hvorfor-er-treenigheden-ikke-er-sand Skribent: Finn Sørensen Treenigheden er en vildfarelse, som mange treenighedstilhængere besidder. De hævder hårdnakket, at treenigheden er sand, til trods for, at den ikke er nævnt en eneste gang i Bibelen eller at Jesus er citeret for, at han er den almægtige Gud . Det gør han ikke, tværtimod henviser han altid til Faderen, det gør han ved flere lejligheder.

Read More

Debat indlæg på videnskab.dk

14. maj 2015

Kommentar til indlæg på videnskab.dk Artiklen handler ikke om hvorvidt Gud findes eller ikke findes, men om Gud interesserer sig for mennesker eller ikke og hvis Han interesserer sig for mennesker – hvorfor tillader hans så ondskab og ulykker. Jeg forstår at Guds navn (forekommer 6828 gange hebr.: יהוה, JHWH) for nogle er som en rød kappe for en tyr. Jeg forstår også at der er en hårfin grænse mellem

Read More

Det fantastiske DNA

6. april 2015

Genetiske koder er indeholdt i DNA som findes i hver eneste levende celle – lige fra mikroskopiske en-cellede organismer til menneksker – ja selv planter indeholder DNA. Salme 104:24 Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frembragt. Salme 24:1 Jehovas er jorden og det som fylder den, den frugtbare jord og de som bor derpå. Den 23.

Read More