Hvor finder jeg min produktnøgle

Min Windows produktnøgle – hvor er den?

Linux terminal

sudo cat /sys/firmware/acpi/tables/MSDM

Windows
Hent programet FirmwareTablesView fra nirsoft.net

Det er også muligt at lave et script til backup af produktnøgle.
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Backup-Windows-product-key-1a200645

Eller vbscript – laves i notepad og gemmes med endelsen .vbs

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
 Const KeyOffset = 52
 i = 28
 Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
 Do
  Cur = 0
  x = 14
  Do
   Cur = Cur * 256
   Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
   Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
   Cur = Cur Mod 24
   x = x -1
  Loop While x >= 0
  i = i -1
  KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
  If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
   i = i -1
   KeyOutput = "-" & KeyOutput
  End If
 Loop While i >= 0
 ConvertToKey = KeyOutput
End Function

UEFI boot / multi boot

Meget udførlig, uddybende forklaring på opsætning og redigering af UEFI

https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface

Nogle erfaringer udi multiboot under UEFI:

Generelt
http://www.zdnet.com/article/my-experiments-with-multi-boot-selection-with-uefi-boot-manager/

Ubuntu
http://ubuntuguide.org/wiki/UEFI

Der har været en del snak om Ubuntu’s manglende evne til at kombinere referencer til egen boot-loader og microsoft-bootloader.

Mens Ubuntu 16.04 stadig ikke er helt gennembagt er dens installation af multi-boot med Windows 10 – i skrivende stund – upåklagelig.