Menu

Hvad er en videnskabelig teori?

28. november 2015 - Eksistens, Notater

Hvad gør at man kan kalde en teori for en videnskabelig teori?

Ifølge opslagsværket Encyclopedia of Scientific Principles, Laws, and Theories må en videnskabelig teori, såsom Albert Einsteins gravitationsteori, …

Set i lyset af dét, hvordan forholder det sig så med evolutionen?

Men kan man så betragte evolutionen som en videnskabelig hypotese?

Det samme opslagsværk definerer en hypotese som “en mere foreløbig observation af kendsgerninger [end en teori]”, men den giver mulighed for “deduktioner der kan afprøves ved eksperimenter”

Kilde: VÅGN OP! August 2015