Hvor er vi kommet fra?

Evolution eller skabt med en hensigt?

Er evolutionen en videnskabelig teori

For et par år siden så jeg en film om CERN – det europæiske agentur for atomforskning – og deres partikel accelerator.

Filmen hed ‘Particle Fever’ og den affødte nogle spekulationer jeg skriblede ned her.

Siden har jeg beskæftiget mig en del med emnet og læser i øjeblikket en bog af John C. Lennox med titlen “Guds Bøddel – Har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?”.

Forfatteren beskæftiger sig med grænselandet mellem religion og videnskab. Dette grænseland indholder nogle meget interessante argumenter for hvorfor jorden og mennesker på er skabt med en hensigt. Et sted i bogen beskæftiger han sig med forskernes opdagelser med hensyn til den nøjagtige balance universet eksisterer i og den hårfine justering der eksisterer hvor nogle ganske små ændringer ville umuliggøre liv på jorden.

Læsningen fik mig til at tænke på hvordan man definerer en videnskabelig teori.

Jeg kan på det varmeste anbefale bogen.

Den treenige gud?

Den treenige gud

I dag – i det 21. århundrede – bekender en tredjedel af jordens befolkning sig som kristne, og betragter den treenige gud som en endegyldig sandhed der ikke kan bestrides.

Spørgsmål til afklaring:

  • Hvor kommer den fra?
  • Er der grundlag for den?
  • Hvad mente de første kristne?
  • Stemmer den med De Hellige Skrifter – Bibelen?
  • Hvorfor tror så mange på den?
  • Har det egentlig nogen betydning?

Hvor kommer den fra?

Begyndelsen

Kejser Konstantin

Den kristne guds-opfattelse har, siden det 4. århundrede, været genstand for mange diskussioner og stridigheder; så mange, at Kejser Konstantin i det 4. århundrede gennemførte et kirkemøde med den koncensus at definere og homogenisere den kristne guds-opfattelse.

Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse

Den athanisianske trosbekendelse

Kristendom

Er der grundlag for den?

I artikelen Hvorfor er treenigheden ikke sand? citerer skribenten følgende anerkendte opslagsværker:

The New Encyclopedia Britannica: “Hverken treenighed eller læren om en sådan forekommer eksplicit formuleret i Det Nye Testamente; ej heller havde Jesus og hans disciple til hensigt at modsige det såkaldte shema i Det Gamle Testamente: Hør Israel ! Herren vor Gud, Herren er én (5. Mosebog 6:4)..Læren udviklede sig gradvis i løbet af flere hundrede år og under megen strid..I slutningen af det fjerde århundrede..havde treenighedslæren i det væsentlige antaget den form, som har holdt sig siden da.” – 1976, Micropædia, bd. X, s. 126.

The New Catholic Encyclopedia: “Formuleringen én Gud i tre personer, var ikke helt fastlagt og ikke fuldt optaget i det kristne liv og i den kristne trosbekendelse før slutningen af det fjerde århundrede. Men det er denne formulering, der har førsteret på betegnelsen treenighedsdogmet. Hos de apostolske fædre var der intet, der blot tilnærmelsesvis lignede denne tanke eller opfattelse” – 1967, bd. XIV, s. 299.

The Encyclopedia Americana: “Kristendommen har sin rod i jødedommen, og jødedommen var strengt unitarisk (troede på Gud som én person). Vejen der førte fra Jerusalem til Nikæa kan næppe siges at være lige. Det fjerde århundredes treenighedslære genspejlede ikke de første kristnes lære om Guds natur; den afveg tværtimod fra den lære.” – 1956, bd. XXVII, s. 294 L.

Nouveau Dictionnaire Universel: “Den platoniske treenighed, der selv kun var en tilpasning af ældre tiders treenigheder som stammede fra tidligere folkeslag, ser ud til at være den filosofiske treenighed af attributter der blev oprindelsen til de tre hypostaser, det vil sige guddommelige personer, som de kristne kirker lærer..Denne græske filosofs (Platon, fjerde årh. f.v.t.) opfattelse af den guddommelige treenighed..findes i oldtidens hedenske religioner”. – Paris, 1865-1870, redigeret af M. Lachâtre, bd. 2, s. 1467.

Gads Danske Bibelleksikon: “Læren om treenigheden blev udviklet i oldkirken, og dens forsøg på at udtrykke det kristne gudsbegrebs egenart ved hjælp af begreber, der er hentet fra græsk filosofi..Der er almindelig enighed om, at der ikke i Ny Test. findes nogen lære om treenighedsdogmet, og det eksegetiske spørgsmål bliver derfor, om der i Ny Test. findes holdepunkter for denne formulering af det kristne gudsbegreb. I denne forbindelse har man i første række henvist til de steder i Ny Test., hvor vi møder den treleddede formel: Faderen-Sønnen-Helligånden..Disse steder kan.ikke betragtes som det primære grundlag for læren om treenighed. Ny Test. er fremmed for de senere oldkirkelige spekulationer vedrørende forholdet mellem de tre “personer” i Guds væsen”. – 1982, bd. III, sp. 598, 599.

Hvad mente de første kristne?

Først og fremmest var Jesus Kristus jøde, efterkommer af Adam og underlagt den jødiske lovpagt indgået ved Sinai bjerg 1.500 f.v.t. Jesus og hans diciple var således strengt unitariske og det såkaldte shema lyder da også “Hør Israel, Jehova vor gud er een Jehova”.

De første kristne var – frem til år 36 – jøder. Efter år 36 blev enkeltpersoner fra andre nationer også kristne.

Disse enkelt personer antog kristendommen som den blev undervist af Jesus apostle og de øvrige diciple.

Det at være kristen dengang indebar at man anerkendte Jehova som den Almægtige Gud og Skaber tro på Jesus Kristus som hans enestefødte søn.

Stemmer treenighedslærend med De Hellige Skrifter – Bibelen?

Nej! Som det fremgår af de foregående citater fra anerkendte opslagsværker findes der intet belæg for en treenig gud. Det er frafald fra den sande kristendom som Jesus underviste sine diciple i.

Hvorfor tror så mange på den?

Det kan der være flere grunde til.

En af de vægtigste grunde er at kristenheden med den katolske kirke som den førende har holdt Bibelens ord hemmeligt for den brede befolkning.

Da John Wycliffe i 1300 tallet oversatte Bibelen til engelsk og da han og hans tilhængere begyndte at rejse rundt, til fods, i England og at læse op fra Bibelen på engelsk øgede det stærkt den almindelige interesse for Guds ord. Det engelske præsteskab forfulgte på det groveste lollarderne som de kaldtes og søgte efter alle eksemplarer eller dele af Wycliffes bibel – for at brænde den. Hvilken foragt for Guds ord.

Kristenhedens præsteskab siden gjort sig skyldig i grov forfølgelse af grupper og enkeltpersoner som har oversat Bibelen fra hebraisk og græsk til de sprog som tales af befolkningen verden over. Wycliffe, Tyndale, Servet og andre er blevet forfulgt og dræbt for deres kærlighed til Guds ord. Jehovas Vidner er netop blevet forbudt i Rusland og deres Ny Verden oversættelse af de Hellige Skrifter erklæret ekstremistisk. Hvorfor? – fordi den bruger Guds personlige navn Jehova.

Kildemateriale:

Kristendom.dk Synspunkt – Finn Sørensen Hvorfor treenigheden ikke er sand
Finn Sørensen Eksistentielle tanker

Er det på tide at sadle om?

Hvornår skal man gøre det?

Er det på tide at sadle om?

Dakota indianernes stammevisdom, som er gået i arv fra den ene generation til den næste, siger, at når du opdager, at du rider på en død hest, er den bedste strategi at sidde af.

Men i en moderne virksomhed, fordi tunge investerings faktorer tages i betragtning, bliver andre strategier ofte forsøgt med døde heste, herunder følgende:

1. At købe en stærkere pisk.
2. Ændring af ryttere.
3. Truer hesten med opsigelse.
4. Udpegning af et udvalg til at undersøge hesten.
5. Arrangere at besøge andre steder for at se, hvordan de rider døde heste.
6. Sænkning af standarder, således at døde heste kan indgå.
7. Omklassificere den døde hest som “levende-svækket”.
8. Ansættelse eksterne leverandører til at ride den døde hest.
9. Udnyttelse flere døde heste sammen for at øge hastigheden.
10. Forudsætte yderligere finansiering og/eller uddannelse for at øge den døde hests præstation.
11. Lave en produktivitets undersøgelse for at se, om lettere ryttere ville forbedre den døde hests præstation.
12. Erklærer, at den døde hest har lavere overhead og derfor bidrager mere til bundlinjen end nogle andre heste.
13. Omskrivning de forventede krav til ydeevne for alle heste.
14. Forfremmelse af den døde hest til en lederstilling.

<

blockquote>

Hvordan gør man det?

Man kunne indse at ens ‘barnetro’ ikke var helt i overenstemmelse med sand tilbedelse!
Man kunne indse at evolutionen er et falsum – snedigt fabrikeret for at tage opmærksomheden fra Skaberen!
Man kunne indse at de begivenheder Jesus sagde ville kendetegne de sidste dage – det er dem vi ser nu!
Man kunne indse at kristenhedens lære om den treenige gud er et falsum!

Så er det på tide at sadle om.

Denne verden er en død hest og den er dømt til undergang – dvs. at menneskeverden som vi kender den nu vil blive fjernet.

Hvad Chromecast også kan

Google Chromecast

Vi ved alle at det kan bruges til at vise en film fra din table eller din smartphone.

Hvad den også kan

Du kan også sende din computers desktop til Chromecast. Det kræver at du har Google Chrome eller Chromium installeret.

  • Klik på de 3 ‘hamburger’ knapper i øverste højre hjørne
  • Vælg ‘Cast’
  • Vælg ‘Cast til’
  • Vælg ‘Cast skrivebord/desktop’

Voilà – du kopierer nu din computerskærm til dit fjernsyn – perfekt til fx. gaming eller dvd visning eller netflix.

Så let er det!

iPhone kamera – ny funktion

Apple lader udviklere få adgang til kamera

Apropos privatliv – Apple har givet udviklere ny muligheder!

Artiklen på dr.dk belyser nogle af aspekterne. Hvad kan det ende med – jeg mener – malware – afpresning – du kan finde på flere. Og hvem ved om ikke det samme lader sig gøre på iPad?

Kommunikation over internettet

Kommunikation og privatliv

Der er ikke mange emner som kan give anledning til så megen debat som den ‘lytten med’ som bl.a. Google, Facebook og andre foretager sig. Den californiske organisation aclu.org mener det er tiden til en opdatering på reglerne om retten til privatliv.

USA er ikke på samme niveau som EU når det kommer til beskyttelse af data.

Billedet repræsenterer meget godt de følelser der er forbundet med den meget dominerede indsamling af data foretaget af forskellige myndigheder og kommercielle selskaber og organisationer.

WhatsApp

Det var en fantastisk ting da WhatsApp blev til og udviklerne havde de bedste intentioner. Så blev WhatsApp solgt til Facebook og – tja – så lytter de sikkert med.

iPhone

Det seneste nye i forbindelse med iPhone er at har du en gang givet en app lov til at bruge dit kamera kan den gøre det på et hvilket som helst tidspunkt den måtte ønske det. En artikel på dr.dk fornylig belyste det emne.

Skype

Er notorisk kendt for dårlig kvalitet på audio/video. Jeg er sommetider spurgt om alternativer til f.eks. Skype og mener at have fundet et.

Wire

Et projekt i Schweiz – landet der er kendt for at vogte privatlivet. Ikke at du har lov til kriminelle aktiveteter – det straffes ligesom alle andre steder.

https://get.wire.com/ kan du oprette dig som bruger og da det fungerer via en webbrowser er det ikke nødvendigt at installere ekstra programmer. Der findes app til Android og iOS.

Forbindelsen er krypteret fra ende til ende så ingen kan se/lytte med på video/audio transmissioner.

Værd at overveje – hvis man bruger online kommunikation – og hvem gør ikke det idag.

TV3 Network Limited Ghana

Jehovas Vidner – “Det mest bagtalte trossamfund”


Det er muligt at få engelske undertekster på video (Automatisk og absolut ikke nøjagtige men de hjælper lidt).

Bemærk

Bemærk især kommentaren om at det er de mennesker Rusland fordømmer som ekstremister og farlige for samfundet.