Bogen der forbød andre bøger

14. maj 2015

Index Librorum Prohibitorum (dansk: Liste over Forbudte Bøger). Dette Index ville i dag være en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen artikel 9 og 10. Begrebet menneskerettigheder var dog ikke på den katolske kirkes dagsorden i det 15. århundrede men der var stor begejstring for trykketeknikken da den blev opfundet. Nogle kaldte den ligefrem for “en guddommelig kunst”. Begejstring kølnedes dog noget da kirken opdagede at den også kunne bruges til at udbrede

Read More

Thecus: idc vga pinout

14. maj 2015

Details THECUS NAS N2200xxx ——————————————————————- | | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | ——————————————————————- | VGA | / | 15 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 13 | ——————————————————————- | IDC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Read More

Linux: cifs share in fstab

14. maj 2015

Mount cifs share in fstab Install cifs-utils (even if you already have Samba and related packages installed): sudo pacman install cifs-utils Edit /etc/fstab and add your entry: //server/share /pathto/mountpoint cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials 0 0 Create the .smbcredentials file in /etc/samba: $ sudo touch /etc/samba/.smbcredentials $ sudo nano /etc/samba/.smbcredentials username=shareuser password=sharepassword domain=domain_or_workgroupname Make sure you secure your /etc/samba/.smbcredentials file: sudo chmod 0400 /etc/samba/.smbcredentials Finally, test the mount with: sudo mount -a

Linux: XDMCP summary

14. maj 2015

XDMCP locally – and locally only Installer XDM Archlinux # pacman -S xorg-xdm Ubuntu # apt-get install xdm When installing select xdm as default login manager Edit as root # nano /etc/X11/xdm/Xaccess ## remove remark (#) from the line reading #* #any host can get a login window # nano /etc/X11/xdm/Xservers ##add remark (#) for the line – probably last – reading :0 local ..(rest omitted) # nano /etc/X11/xdm/xdm-config ##

Read More

Raspberry Pi: resources

14. maj 2015

Resources Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/device-tree.md http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=97314 https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/tree/master/overlays ArchLinux http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi http://archpi.dabase.com/ https://wiki.archlinux.org/index.php/Raspberry_Pi http://elinux.org/ArchLinux_Install_Guide http://docs.rpi-dashboard.com/system_configuration/enable_spi.html http://www.raspberrypi.org/tag/arch-linux/ http://docs.rpi-dashboard.com/build_from_source/build_on_arch_linux.html

Visual Studio: IIS Express

14. maj 2015

Visual Studio: IIS Express webserver Documentation for IIS express: %USERPROFILE%\Documents\IISExpress\config\application.host.config <site name=”Backend” id=”2″> <application path=”/” applicationPool=”Clr4IntegratedAppPool”> <virtualDirectory path=”/” physicalPath=”D:\source\c5-backend-v09\c5backend” /> </application> <bindings> <binding protocol=”http” bindingInformation=”*:61000:localhost” /> </bindings> </site> change to <site name=”Backend” id=”2″> <application path=”/” applicationPool=”Clr4IntegratedAppPool”> <virtualDirectory path=”/” physicalPath=”D:\source\c5-backend-v09\c5backend” /> </application> <bindings> <binding protocol=”http” bindingInformation=”*:61000:*” /> </bindings> </site> then λ netsh http add urlacl url=http://*:61000/ user=everyone What ?!? Create SDDL failed, Error: 1332 A Google search gave an indirect answer.

Read More