Synology diskstation – diskcheck

Courtesy of https://://www.haschenweng.info

The Synology does not have a facility to check the file-system during boot up, and the following instructions will allow you to run a file-system repair (if possible, make a backup of critical files before):

1 Make sure that you have SSH enabled and log into the Synology via SSH
2 Shutdown all services except SSH (this will unmount the volume):

syno_poweroff_task -d

3 Enable the volume:

vgchange -ay

4 Check for errors, but do not fix:

e2fsck -nvf -C 0 /dev/vg1/lv

5 Try to fix the file-system errors

e2fsck -pvf -C 0 /dev/vg1/lv

6 If -pvf can’t work, use -yvf instead.

e2fsck -yvf -C 0 /dev/vg1/lv

7 Reboot the Synology

Massivt cyber angreb

Massivt cyber angreb

Titusinder computere i mere end 75 lande er blevet angrebet med ransomware – en software der krypterer dine data – og brugere afkrævet betaling for dekrypteringen.

rt.com

Massivt cyber angreb
Massivt cyber angreb

Det forlyder i New York Times at den sårbarhed der udnyttes er opdaget og videreudviklet af NSA. Det er siden lækket på internettet at af en gruppe der kalder sig Shadow Brokers

https://www.rt.com/news/388165-mass-cyberattack-strikes-globally/
https://www.rt.com/news/388165-mass-cyberattack-strikes-globally/

rt.com

Der spekuleres åbent om Microsoft har ladet sårbarheden åben bevidst efter opfordring fra amerikanske efterretningstjenester.

https://www.rt.com/op-edge/388204-ransomware-nsa-cyberspace-militarization/
https://www.rt.com/op-edge/388204-ransomware-nsa-cyberspace-militarization/

apnews.com

https://apnews.com/e8402f2faf934f7ab5419d4961d3dafe/Dozens-of-countries-hit-by-huge-cyberextortion-attack
https://apnews.com/e8402f2faf934f7ab5419d4961d3dafe/Dozens-of-countries-hit-by-huge-cyberextortion-attack

Tænkeevne

Tænkeevnen – tænker du over den?

Vi har udtryk som

 • Brug din sunde fornuft.
 • Tænk dig om.
 • Hvad tænker du dog på?

Disse udtryk reflekterer over vores evne til at tænke og hvordan vi anvender den. Og tænkeevnen er så vigtig at man bruger udtryk som uden tanker ingen ord. Tænkeevnen er en af de ting der adskiller os fra dyrene som kaldes instinktivt vise da de ikke ejer evnen til at ræsonnere over tingene og drage konklusioner baseret på tænkning.

Hvordan anvender du din evne til at tænke?
How are you using your power of reasoning?

Lav din egen Linux Live ISO

Hvordan man laver sin egen Live ISO

Der er mange formål – et af dem jeg pusler med er at lave en et rescue miljø baseret på Arch Linux

Inspirerende artikler og how-to (på engelsk)

Manjaro wiki

 • https://wiki.manjaro.org/Build_Manjaro_ISOs_with_buildiso
 • https://wiki.manjaro.org/Build_Manjaro_Net-Install
 • https://wiki.manjaro.org/Build_KDE_Minimal
 • https://wiki.manjaro.org/Buildiso_with_AUR_packages:_Using_buildpkg

Arch wiki

 • https://wiki.archlinux.org/index.php/archiso
 • https://wiki.archlinux.org/index.php/Installing_Arch_Linux_on_a_USB_key
 • https://wiki.archlinux.org/index.php/USB_flash_installation_media
 • https://wiki.archlinux.org/index.php/Multiboot_USB_drive

Du kan klare stormen

Kan du sove når det blæser

For år tilbage boede en landmand i område ud til Atlanterhavskysten. Han måtte ofte søge nye medhjælpere for det kunne være et barsk område. De fleste mennesker på den tid var ikke glade for at bo og arbejde ved Atlanterhavskysten. De var bange for de frygtelige storme, der under deres hærgen forårsagede store ødelæggelser på både afgrøder og bygninger.

Når landmanden havde ansættelses samtaler, var det ikke usædvanligt at ansøgerne fortrød og afslog ansættelse. Den seneste samtale landmanden havde, var med en lille, mager mand omkring de 60 år. “Kan du klare jobbet på en gård?” spurgte landmanden, “Tja, jeg kan sove når vinden blæser” svarede den lille mand. Det var et kryptisk svar og landmanden undrede sig, men han havde virkelig brug for hjælpen, så han antog ham.

Den lille mand var en dygtig medhjælper, der arbejdede flittigt fra solopgang til solnedgang, og landmanden havde al mulig grund til at være tilfreds med medhjælperens arbejde.

Så kom en nat hvor stormen kom hylende ind fra havet. Landmanden sprang ud af sengen, greb en lygte og spurtede over til medhjælperens bolig. Han ruskede den lille mand og skreg, “Kom ud af sengen! Der en storm på vej! Det hele blæser væk!” Den lille mand vendte sig i sengen og sagde roligt “Nej. Jeg sagde, jeg kunne sove når vinden blæser.”

Landmanden blev rasende og overvejede at fyre ham på stedet men i stedet hastede han ud for at forberede gården til stormen. Til hans overraskelse var alle høstakke dækket med presenninger, køerne var i laden, høns og kyllinger i hønsehuset, alle døre var spærret og vinduer sikret. Alt var bundet fast, så intet kunne flyve væk.

Du kan klare stormen

I disse kritiske tider udsættes mange for uvejrslignende trængsler. Men den kærlighed som kristne nærer til Gud, samt deres loyalitet over for hans principper, hjælper dem til at holde ud. Hvordan det? Svaret kan findes i en af Jesus’ lignelser. Han sammenlignede sine lydige disciple med „en klog mand som byggede sit hus på klippen“. Jesus sagde: „Regnen strømmede ned og floderne kom og vindene blæste og kastede sig mod det hus, men det styrtede ikke sammen, for det var grundfæstet på klippen.“ — Mattæus 7:24, 25.

Læg mærke til at selvom manden i lignelsen er klog, kommer han alligevel ud for modgang — skildret ved regnstrømme, floder og ødelæggende vinde. Jesus antydede altså ikke at hans disciple ville undgå alle vanskeligheder og leve et liv i fred og idyl. (Salme 34:19; Jakob 4:13-15) Men han sagde at hans trofaste tjenere kan forberede sig på at klare stormfulde trængsler og kriser.

Jesus indledte sin lignelse med ordene: „Enhver som hører disse mine ord og handler efter dem, [kan] sammenlignes med en klog mand som byggede sit hus på klippen.“ Jesus talte selvfølgelig ikke om at bygge bogstavelige huse, men om at opbygge sit liv og sin tilværelse. De der adlyder Jesus’ ord, er forstandige og viser god dømmekraft. De bygger deres motiver og handlinger på fast klippegrund, nemlig Jesus’ lære, ved at praktisere det de har lært. Denne billedlige klippegrund finder man interessant nok ikke på overfladen. Manden i lignelsen måtte grave „dybt ned“ for at finde den. (Lukas 6:48) På samme måde bliver Jesus’ disciple ved med at arbejde ihærdigt på at opdyrke egenskaber som drager dem nærmere til Gud. — Mattæus 5:5-7; 6:33.

Hvad sker der når Kristus’ disciples grundvold bliver prøvet under uvejrslignende trængsler? Deres kristne egenskaber og deres villighed til at adlyde Kristus’ lære viser sig at være en kilde til styrke i sådanne modgangstider og, i sidste instans, gennem det forestående uvejr ved Harmagedon. (Mattæus 5:10-12; Åbenbaringen 16:15, 16) Ja, mange har klaret uvejrsstorme i form af prøvelser ved at følge Kristus’ lære. Det samme kan du. — 1 Peter 2:21-23.

Kilder:
* Anekdote
* Artikel

Ruslands højesteret – dommen

Google oversat

Dato April 20, 2017 har en chance for at gå over i historien som en sort dag for de grundlæggende frihedsrettigheder i Rusland. I dag, Højesteret besluttet at likvidere den centraliserede religiøs organisation af Jehovas Vidner i Rusland, samt alle 395 lokale religiøse organisationer i religionen. Fra et historisk perspektiv, kan denne beslutning føre til meget alvorlige konsekvenser for de troende af forskellige religioner, såvel som for Ruslands image i verden arena. Gem situation kan være annulleringen af ​​afgørelsen i appelsagen – bestående af tre højesteretsdommere.

Troende er allerede begyndt at forberede en appel, som må betragtes inden for en måned.

I mellemtiden, bekymringer om handlinger Justitsministeriet samt den afgørelse, som Retten udtrykte en række organisationer, både i Rusland og i udlandet. “Dette retssag er en trussel ikke blot for Jehovas Vidner, men for individets frihed som helhed i Den Russiske Føderation, – erklærede er særlig e Ordfører opererer under mandat fra FNs Menneskerettighedsråd cheloveka.- Vi opfordrer myndighederne i overensstemmelse med deres folkeretlige forpligtelser på menneskerettighedsområdet, stoppe forsøget og revidere lovgivningen om bekæmpelse af ekstremisme og praksis for dens anvendelse. “