Arch: XDMCP

XDMCP desktop over LAN

Install XDM, LightDM and a greeter

$ sudo pacman -S xorg-xdm lightdm lightdm-gtk-greeter

/etc/X11/xdm/Xaccess => remove # at beginning of line

#*         #any host can get a login window  

/etc/X11/xdm/Xservers => insert # at beginning of line

:0 local /usr/bin/X :0

/etc/X11/xdm/xdm-config => insert ! at beginning of line

DisplayManager.requestPort: 0

/etc/lightdm/lightdm.conf => edit section [XDMCPServer]

[XDMCPServer]
enabled=true
port=177
#key=

su

$ su -l root
# xdm -config /etc/X11/xdm/xdm-config
# exit

Activate and start LightDM

$ sudo systemctl enable lightdm
$ sudo systemctl start lightdm

Install Xming on Windows.

I recommend the donation approach. These versions are much-much than community version.

Arch: GPG key error

Debugging: GPG key “xxxx” could not be loooked up remotely

Key error

(5/5) tjekker nøgler i nøglering          [######################] 100%
henter påkrævede nøgler...
fejl: key "CDBD406AA1AA7A1D" could not be looked up remotely
fejl: krævede nøgle mangler fra nøglering
fejl: kunne ikke indsende (commit) transaktion (uventet fejl)
Der opstod fejl, ingen pakker blev opgraderet.

Solution

Verify:

# pacman -Syu haveged
# systemctl start haveged
# systemctl enable haveged
# rm -fr /etc/pacman.d/gnupg
# pacman-key --init
# pacman-key --populate archlinux

Antergos distro

# pacman-key --populate antergos

Arch: Oracle java

Archlinux bruger som standard openJDK javamiljø og Android Studio bygger på JetBrains IntelliJ som igen fungerer bedst med Oracle Java.

Rettelse:
Installer fra AUR med pacaur

$ pacaur -S jdk

Men man kan da også tage denne løsning:

Download JRE og JDK fra Oracle tech network

Opret mapperne {version} erstattes med den hentede version.

For Java jre-8u25-linux-x64.tar.gz indsættes 8u25 eller blot 8

$ sudo mkdir --parent /usr/lib/jvm/java-{version}-oraclejre
$ sudo mkdir --parent /usr/lib/jvm/java-{version}-oraclejdk

Udpak arkiverne

$ tar -xf ~/Downloads/jre-8u25-linux-x64.tar.gz
$ tar -xf ~/Downloads/jre-8u25-linux-x64.tar.gz

Kopier de udpakkede filer til de respektive mapper

$ sudo cp --recursive ./jre1.8.0_25/* /usr/lib/jvm/java-8-oraclejre
$ sudo cp --recursive ./jdk1.8.0_25/* /usr/lib/jvm/java-8-oraclejdk

Brug archlinux-java status for at vis aktuelle konfiguration.

$ archlinux-java status

Hvis ovenstående giver en fejlmeddelelse skal pakkerne java-runtime-common og java-environment-common installeres.

Det er pakken java-runtime-common som indeholder scriptet archlinux-java.

$ sudo pacman -Syyu java-runtime-common java-environment-common

Sæt det ønskede miljø med på denne måde

$ sudo archlinux-java set java-8-oraclejdk