Hyper-V til VirtualBox

7. marts 2016

Har du konverteret din Windows til Hyper-V kan den konverteres til VirtualBox. https://www.virtualbox.org/ De fleste Linux distibutioner har den i deres pakke/software installation. Du vil også få brug VirtualBox Extension Pack som kan hentes på VirtualBox web. Mac OSX fungerer muligvis anderledes. For brug af USB lager skal din bruger tilhøre gruppen ‘vboxusers’ og det er en manuel opgave – check gruppe medlemskab $ groups lp wheel network video audio

Read More

Windows til Hyper-V

7. marts 2016

Overfør din windows til virtuel maskine. Windows opsættes til RDP (Remote Desktop Protocol) på dansk Fjernskrivebord. Vær sikker på at du har ret til login på Fjernskrivebord. Flyt data væk fra C: Det kan være sekundær disk, flytbar disk, cloud, netværk … Skift størrelse på C: til maks 127GB. Ved fysisk disk med mere end 127GB kan det være nødvendigt at defragmentere den frie plads før det er muligt at

Read More

Smartphone Portkontrol med RaspberryPi

14. november 2015

1 RPi A+ eller B rev.2 eller nyere 1 PSU 5v DC 1.2A 1 USB WiFi 1 SD-card 8GB 1 Relæ Modul 1 Magnet kontakt Jumperwire med HUN-HUN stik men det kan også loddes. Signalkabel min. 2×0.6 – de fleste kabler har flere ledere. Du kan nok finde det hele her http://elektronik-lavpris.dk/. Værktøj Multimeter Små skruetrækkere (PZ1, PH1, 5mm) Evt. lille loddekolbe + tin med flus Python controller modul Et

Read More

Setting up a Magento VM (maintenance purpose)

31. juli 2015

A client recently asked me to move their Magento to another host. A problem arise since the new host do not provide shell access thus maintaining Magento patches became an issue. I found and forked this from Credit where credit is due. https://www.nerdoncoffee.com/uncategorized/setting-up-a-magento-vm-and-allowing-remote-access/ Grab the VMDK from here https://bitnami.com/stack/magento/virtual-machine Convert to a qcow2 image qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 bitnami-magento-1.9.1.0-0-ubuntu-14.04.vmdk magento.qcow2 Create a vm and set that is the

Read More

Replace a String in Multiple Files

23. juli 2015

I recently had to search a huge amount of files (Magento webshop) and replace an url. I did a search an found this. Credit where credit is due Forked from http://vasir.net/blog/ubuntu/replace_string_in_multiple_files I recently had to replace every occurrence of a certain word / string in a ton of files spanning multiple directories, and this is the quickest way I’ve found to do it. It uses grep to search for a

Read More

Using USB harddrives on RaspberryPi

13. juni 2015

This is surprisingly easy. Make sure your PI has enough power – at least a 2Ah or better. Mount the root partition your SD card Mount your USB harddrive (ext4 formatted Copy the root partition of the sdcard to a ext4 formatted usb-harddrive. Rebember to sync to ensure all data are flushed from cache. mount /dev/sdxY /your/sdcard/mountfolder mount /dev/sdxY /your/usb/mountfolder cp -r /your/sdcard/mountfolder/* /your/usb/mountfolder sync On the boot partition of

Read More

Linux: cifs share in fstab

14. maj 2015

Mount cifs share in fstab Install cifs-utils (even if you already have Samba and related packages installed): sudo pacman install cifs-utils Edit /etc/fstab and add your entry: //server/share /pathto/mountpoint cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials 0 0 Create the .smbcredentials file in /etc/samba: $ sudo touch /etc/samba/.smbcredentials $ sudo nano /etc/samba/.smbcredentials username=shareuser password=sharepassword domain=domain_or_workgroupname Make sure you secure your /etc/samba/.smbcredentials file: sudo chmod 0400 /etc/samba/.smbcredentials Finally, test the mount with: sudo mount -a

Linux: XDMCP summary

14. maj 2015

XDMCP locally – and locally only Installer XDM Archlinux # pacman -S xorg-xdm Ubuntu # apt-get install xdm When installing select xdm as default login manager Edit as root # nano /etc/X11/xdm/Xaccess ## remove remark (#) from the line reading #* #any host can get a login window # nano /etc/X11/xdm/Xservers ##add remark (#) for the line – probably last – reading :0 local ..(rest omitted) # nano /etc/X11/xdm/xdm-config ##

Read More

Raspberry Pi: resources

14. maj 2015

Resources Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/device-tree.md http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=97314 https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/tree/master/overlays ArchLinux http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi http://archpi.dabase.com/ https://wiki.archlinux.org/index.php/Raspberry_Pi http://elinux.org/ArchLinux_Install_Guide http://docs.rpi-dashboard.com/system_configuration/enable_spi.html http://www.raspberrypi.org/tag/arch-linux/ http://docs.rpi-dashboard.com/build_from_source/build_on_arch_linux.html