Hvad Chromecast også kan

Google Chromecast

Vi ved alle at det kan bruges til at vise en film fra din table eller din smartphone.

Hvad den også kan

Du kan også sende din computers desktop til Chromecast. Det kræver at du har Google Chrome eller Chromium installeret.

 • Klik på de 3 ‘hamburger’ knapper i øverste højre hjørne
 • Vælg ‘Cast’
 • Vælg ‘Cast til’
 • Vælg ‘Cast skrivebord/desktop’

Voilà – du kopierer nu din computerskærm til dit fjernsyn – perfekt til fx. gaming eller dvd visning eller netflix.

Så let er det!

iPhone kamera – ny funktion

Apple lader udviklere få adgang til kamera

Apropos privatliv – Apple har givet udviklere ny muligheder!

Artiklen på dr.dk belyser nogle af aspekterne. Hvad kan det ende med – jeg mener – malware – afpresning – du kan finde på flere. Og hvem ved om ikke det samme lader sig gøre på iPad?

Synology diskstation – diskcheck

Courtesy of https://://www.haschenweng.info

The Synology does not have a facility to check the file-system during boot up, and the following instructions will allow you to run a file-system repair (if possible, make a backup of critical files before):

1 Make sure that you have SSH enabled and log into the Synology via SSH
2 Shutdown all services except SSH (this will unmount the volume):

syno_poweroff_task -d

3 Enable the volume:

vgchange -ay

4 Check for errors, but do not fix:

e2fsck -nvf -C 0 /dev/vg1/lv

5 Try to fix the file-system errors

e2fsck -pvf -C 0 /dev/vg1/lv

6 If -pvf can’t work, use -yvf instead.

e2fsck -yvf -C 0 /dev/vg1/lv

7 Reboot the Synology

IPTV info

IPTV info

WAOO Generelt

 • Frekvens – 234 MHz (der kan lokalt forekomme varianter)
 • Modulation er QAM-256
 • NetværksID – For Mpeg4 TV og TV-bokse : 100 / For Mpeg2 TV og TV-bokse : 100
 • Symbolrate 6875 KS

Waoo TV med Ubiquiti EdgeRouter Lite

Waoo TV, Fibia, EdgeRouter Lite

Ubiquiti EdgeRouter Lite

Denne router har 3 porte – jeg bruger en til netværk og en til TV.

ethernet eth0 {
  address dhcp
  description Internet
  duplex auto
  firewall {
    in {
      name WAN_IN
    }
    local {
      name WAN_LOCAL
    }
  }
  speed auto
}
ethernet eth1 {
  address 192.168.x.z/24
  description Local
  duplex auto
  speed auto
}
ethernet eth2 {
  address 192.168.y.z/24
  description "IPTV"
  duplex auto
  speed auto
}
loopback lo {
}
igmp-proxy {
  interface eth0 {
    alt-subnet 0.0.0.0/0
    role upstream
    threshold 1
  }
  interface eth2 {
    alt-subnet 0.0.0.0/0
    role downstream
    threshold 1
  }
}
all-ping enable
broadcast-ping disable
group {
  network-group waoo-multicast-1 {
    description "Waoo multicast networks"
    network 233.138.48.0/24
    network 88.83.72.0/24
    network 212.178.160.0/19
    network 5.103.114.0/24
  }
}
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
  default-action drop
  description "WAN to internal"
  rule 10 {
    action accept
    description "Allow Waoo IPTV multicast UDP"
    log disable
    protocol udp
    source {
      group {
        network-group waoo-multicast-1
      }
    }
  }
  rule 30 {
    action accept
    description "Allow established/related"
    state {
      established enable
      related enable
    }
  }
  rule 40 {
    action drop
    description "Drop invalid state"
    state {
      invalid enable
    }
  }
}
name WAN_LOCAL {
   default-action drop
  description "WAN to router"
  rule 20 {
    action accept
    description "Allow IGMP"
    log disable
    protocol igmp
  }
  rule 30 {
    action accept
    description "Allow established/related"
    state {
      established enable
      related enable
    }
  }
  rule 40 {
    action drop
    description "Drop invalid state"
    state {
      invalid enable
    }
  }
}
receive-redirects disable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable

Brug show ip multicast mfc for at finde fra hvilke netværk der skal tillades UDP trafik. Kig efter adresser i kolonnen Origin som ikke er lokale og ikke din WAN.

$ show ip multicast mfc
Group      Origin      In     Out        Pkts     Bytes Wrong
233.138.48.139 5.103.114.2   eth0    eth2        150    4.69KB   0
233.138.48.207 88.83.72.22   eth0    eth2       45199    57.93MB   0
233.138.48.139 88.83.72.21   eth0    eth2       218469   280.02MB   0

Når det virker ser det ca sådan ud

$ show ip multicast interfaces
Intf       BytesIn    PktsIn   BytesOut    PktsOut      Local
eth0      412.39MB    321902     0.00b       0   my.public.ip
eth1        0.00b       0     0.00b       0   my.local.ip
eth2        0.00b       0   412.39MB    321739   my.local.tv

Og nu fungerer det hele tilfredsstillende

Linux – Bluetooth virker ikke

Asus x75v

Installer rtbth-dkms (AUR)

$ sudo systemctl start bluetooth
$ sudo rmmod rtbth
$ sudo modprobe rtbth
$ sudo bluetoothctl

blacklist module

$ sudo echo 'blacklist rtbth' > /etc/modprobe.d/ralink-bt.conf

opret script indlæsning og start af rtbth modul

$ sudo touch /usr/local/sbin/rtbth
$ sudo vi /usr/local/sbin/rtbth
#!/bin/bash
sleep 5
/sbin/modprobe --ignore-install rtbth;
/usr/bin/mknod /dev/rtbth c 192 0;
/usr/bin/rtbt &

opret system service

$ sudo touch /etc/systemd/system/rtbth.service
$ sudo vi /etc/systemd/system/rtbth.service
[Unit]
Description=Fix rtbth bluetooth after gmd start
After=display-manager.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/rtbth
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

aktiver service

$ sudo systemctl enable rtbth

Linux – WiFi hardware virker ikke

Laptop hacks

Der kan være forskellige årsager til blokeringen af wifi og/eller bluetooth.
Det første der prøves er Fn+icon made by FreePik. Hvis dette ikke aktiverer WiFi bruges rfkill for at vise status – eksempel output

rfkill list
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
1: tpacpi_wwan_sw: Wireless WAN
  Soft blocked: yes
  Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no

Hvis wireless status er “Hard blocked: yes”

rfkill unblock all

Asus x75v hacks

Er modulet for funktionstaster (Fn+F2) asus_nb_wmi indlæst? Check:

lsmod | grep asus

Hvis det er – prøv med driver parameter:

sudo -i
echo "options asus_nb_wmi wapf=0" > /etc/modprobe.d/asus.conf
exit

Genstart og kontroller om Fn+F2 det fungerer.

Hvis ovenstående ikke havde nogen effekt gentag ovenstående på denne måde

echo "options asus_nb_wmi wapf=1" > /etc/modprobe.d/asus.conf

Prøv med denne hvis det stadig ikke virker

echo "options asus_nb_wmi wapf=4" > /etc/modprobe.d/asus.conf

Computer nostalgi

Nostalgisk gensyn med min første computer. Ikke den samme men en som den.

sl386

Model : SL 386SX (PC50-III)
Processor: Intel 80386/25MHZ
Memory : 1 megabytes
Storage : 3.5" drive, 120mb hd
Video : CGA through Color SVGA
Notes : Min første pc